Počet záznamov: 1  

Nehmotný majetok – oceniteľné práva – účtovanie

  1. Kolembus, Anton Nehmotný majetok – oceniteľné práva – účtovanie / Anton Kolembus. -- Účtovný pohľad na dlhodobý nehmotný majetok, obstaranie, ocenenie a odpisovanie oceniteľných práv, vyradenie z účtovníctva. Licenčné zmluvy ako použitie autorského a priemyselného práva a iné oceniteľné práva predstavujúce z účtovného a daňového hľadiska nehmotný majetok. Vznik majetkového práva, užívacieho práva a práva na užívanie duševného vlastníctva (vynálezy, vzory, modely a pod.) ako predpoklad nehmotného majetku z účtovného pohľadu.

    In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia : mesačník s bezkonkurenčným počtom aktualít a tipov z daňového a účtovného poradenstva. -- Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. -- ISSN 1336-426X. -- Roč. 17, č. 10 (2020), s. 36-40

    I. Dane a účtovníctvo : rady a riešenia mesačník s bezkonkurenčným počtom aktualít a tipov z daňového a účtovného poradenstva. -- Roč. 17, č. 10 (2020), s. 36-40
    BA004
Počet záznamov: 1