Počet záznamov: 1  

Priame zahraničné investície a postavenie malých a stredných podnikov v SR

  1. Táncošová, Judita Priame zahraničné investície a postavenie malých a stredných podnikov v SR = Foreign Direct Investment and the Position of Small and Medium-Sized Enterprises / Judita Táncošová. -- Úloha malých a stredných podnikov v procese priamych zhraničných investícií a ich etablovanie sa v medzinárodných ekonomických vzťahoch, predovšetkým ako dodávateľov a subdodávateľov veľkým korporáciám s PZI. Vývoj PZI a MSP od roku 2010.

    In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. -- Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2019. -- ISSN 1337-2955. -- Roč. 15, č. 2 (2019), s. 161-170

    I. Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. -- Roč. 15, č. 2 (2019), s. 161-170
    BA004
Počet záznamov: 1