Počet záznamov: 1  

Transformácia slovenskej ekonomiky a otázky jej zapojenia do Európskej únie

 1. Martincová, Marta Transformácia slovenskej ekonomiky a otázky jej zapojenia do Európskej únie / Marta Martincová. -- Na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave sa dňa 30.9.1999 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia, ktorú usporiadala Národohospodárska fakulta a Katedra všeobecnej ekonomickej teórie a hospodárskych dejín. Zámerom podujatia bola prezentácia výsledkov niekoľkoročného výskumu, ako aj výmena skúseností z procesu transformácie v iných krajinách. - Iné súvisiace diela: Transformácia slovenskej ekonomiky a otázky jej zapojenia do Európskej únie Hontyová, Kajetána. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2000. -- 424 s. : diagr., tab.

  In Ekonomický časopis = Journal of economics : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. -- Bratislava : Slovak Academic Press, 1999. -- ISSN 0013-3035. -- Roč. 47, č. 4 (1999), s. 663-664

  I. Transformácia slovenskej ekonomiky a otázky jej zapojenia do Európskej únie
  II. Ekonomický časopis = Journal of economics : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. -- Roč. 47, č. 4 (1999), s. 663-664

  338.24
  BA004