Počet záznamov: 1  

Duševné vlastníctvo

  1. Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva = Intellectual property : revue for theory and practice in the field of intellectual property = Geistiges Eigentum = La Propriété intellectuelle. -- Roč. 1, č. 1 (1997)-Roč. 21, č. 2 (2017). -- Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. -- V tlačenej podobe nevychádzal v r. 2014, 2015 - Nahradený: Duševné vlastníctvo. -- ISSN 1339-5564. -- ISSN 1335-2881

    347.77
    BA004