Počet záznamov: 1  

Národohospodářský obzor

  1. Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým = Review of economic perspectives. -- Č. 0 (2001)-. -- Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU. -- Nové poznatky z oblasti ekonómie, hospodárskej politiky a ekonometrie. Publikovanie pôvodných vedeckých statí a prehľadov v českom a anglickom jazyku, ktoré prešli anonymným recenzným konaním. -- ISSN 1213-2446. -- ISSN 1804-1663

    I. Masarykova univerzita v Brně.Ekonomicko-správní fakulta ((Brno, Česko))

    33
    BA004
Počet záznamov: 1