Počet záznamov: 1  

Acta Electrotechnica et Informatica

  1. Acta Electrotechnica et Informatica : an International Peer-Reviewed Scientific Journal Published Quarterly by the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. -- Košice : Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky. -- Originálne vedecké a odborné články z dvoch oblastí - elektrotechniky a informatiky. Cieľom časopisu je osloviť odborníkov v oblasti elektrotechniky a informatiky vo všetkých typoch pozícií v oblasti priemyslu, výskumu a akademických inštitúcií. -- ISSN 1335-8243. -- ISSN 1338-3957

    681.3
    BA004