Počet záznamov: 1  

E+M. Ekonomie a management

 1. E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis = E&M. Economics and Management. -- Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci. -- Vedecký časopis publikujúci vysoko kvalitné originálne výskumné vedecké práce a štúdie, ktorých základom je teoretická a empirická analýza. Zameraný je na oblasť ekonómie, podnikovej ekonomiky, financií, obchodu, manažmentu a marketingu. -- ISSN 1212-3609. -- ISSN 2336-5604

  I. Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice ((Pardubice, Česko))
  II. Západočeská univerzita v Plzni.Fakulta ekonomická ((Plzeň, Česko))
  III. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.Fakulta managementu a ekonomiky ((Zlín, Česko))
  IV. Univerzita Hradec Králové.Fakulta informatiky a managementu ((Hradec Králové, Česko))
  V. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.Filozofická fakulta ((Ústí nad Labem, Česko))
  VI. Slezská univerzita v Opavě.Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné ((Karviná, Česko))
  VII. Technická univerzita v Košiciach.Fakulta ekonomická ((Košice, Slovensko))
  VIII. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.Ekonomická fakulta ((Banská Bystrica, Slovensko))

  338.2
  BA004
Počet záznamov: 1