Počet záznamov: 1  

Fiscal policy reaction in the short term for assessing fiscal sustainability in the long run in Central and Eastern European Countries

 1. Stoian, Andreea Fiscal policy reaction in the short term for assessing fiscal sustainability in the long run in Central and Eastern European Countries / Andreea Stoian, Emilia Câmpeanu. -- Tab., vzorce. -- Res. angl., Bibliogr. odkazy - Analýza primárneho salda verejných financií v krátkodobom horizonte za účelom posúdenia fiškálnej údržateľnosti v dlhodobom horizonte v krajinách strednej a východnej Európy. Použitie fiškálnej reakčnej funkcie. Teoretické základy fiškálnej udržateľnosti. Testovanie fiškálnej údržateľnosti v strednej a východnej Európe.

  In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. -- Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2010. -- ISSN 0015-1920. -- Roč. 60, č. 6 (2010), s. 501 - 518

  I. Câmpeanu, Emilia
  II. Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. -- Roč. 60, č. 6 (2010), s. 501 - 518

  336.1/.5
  BA004