Počet záznamov: 1  

Securitization of longevity and mortality risk

  1. Cipra, Tomáš Securitization of longevity and mortality risk / Tomáš Cipra. -- Obr., tab., vzorce. -- Res. angl., Bibliogr. odkazy - Metódy alternatívneho prenosu rizika. Sekuritizácia poistných rizík v životnom a neživotnom poistení. Sekuritizácia rizika dlhovekosti a úmrtnosti v penzijných plánoch a komerčnom životnom poistení. Katastrofické dlhopisy - CAT bonds, CATM bonds. Poistné swapy, forwardy a futures. Dlhopisy na dlhovekosť. Poistné metódy. Oceňovanie cenných papierov viazaných na úmrtnosť. Hypotetický výpočet týkajúci sa oceňovania poistných forwardov v Českej republike.

    In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. -- Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2010. -- ISSN 0015-1920. -- Roč. 60, č. 6 (2010), s. 545 - 560

    I. Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. -- Roč. 60, č. 6 (2010), s. 545 - 560

    368
    BA004
Počet záznamov: 1