Počet záznamov: 1  

Spoločensky zodpovedné podnikanie s dôrazom na sociálnu oblasť

 1. Bašistová, Alena Spoločensky zodpovedné podnikanie s dôrazom na sociálnu oblasť / Alena Bašistová, Cecília Olexová, Lýdia Stankovič. -- Obr. -- Bibliogr. odkazy - Koncept spoločensky zodpovedného podnikania. Štandardizácia STN EN ISO normou 26000:2011 - Usmernenie pre spoločenskú zodpovednosť. Oblasti spoločensky zodpovedného podnikania. Štandardy a metodiky na hodnotenie sociálnej oblasti spoločensky zodpovedného podnikania. Analýza vnímavosti spoločensky zodpovedného podnikania v podnikoch východoslovenského regiónu.

  In Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. -- Plzeň : Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, cop. 2011. -- ISSN 1805-0603. -- Roč. 1, č. 2 (2011), s. 5-13 online

  I. Olexová, Cecília
  II. Stankovič, Lýdia
  III. Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. -- Roč. 1, č. 2 (2011), s. 5-13 online

  65.011.1
  BA004