Počet záznamov: 1  

IFRS 13 Oceňovanie reálnou hodnotou

  1. Kučera, Ľubomír IFRS 13 Oceňovanie reálnou hodnotou / Ľubomír Kučera. -- Rada pre medzinárodné účtovné štandardy prijala 12. mája 2011 medzinárodný štandard finančného vykazovania č. 13 Oceňovanie reálnou hodnotou. Tento sa pokúša komplexne ustanoviť oceňovanie reálnou hodnotou, čo bolo doteraz čiastkovo upravené v rôznych štandardoch a zahnúť výsledky Vzdelávacej príručky o oceňovaní reálnou hodnotou na trhoch, ktoré sa stali nelikvidnými.

    In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. -- Bratislava : IURA EDITION, 2012. -- ISSN 1335-7034. -- Roč. 17, č. 4 (2012), s. 47-52

    I. Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. -- Roč. 17, č. 4 (2012), s. 47-52

    657
    BA004