Počet záznamov: 1  

Zásady a princípy vedecko-výskumnej práce

  1. Michalová, Valéria Zásady a princípy vedecko-výskumnej práce / Valéria Michalová. -- Bibliogr. odkazy - Normy správnej výskumnej praxe ako významné meradlo kvality a poctivosti výskumu. Správna vedecká prax ako základná podmienka účinnej a v medzinárodnej súťaži uznávanej vedeckej práce. Odporúčania pre vedeckú výchovu a publikačnú prax. Európska charta výskumných pracovníkov. Etické princípy vo vedeckovýskumnej činnosti.

    In Transformácia doktorandského vzdelávania : zborník vedeckých statí z riešenia projektu KEGA č. 001EU-4/2011. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. -- CD-ROM (55 s.). -- ISBN ISBN 978-80-225-3554-0. -- S. 5-16

    I. Transformácia doktorandského vzdelávania : zborník vedeckých statí z riešenia projektu KEGA č. 001EU-4/2011. -- S. 5-16

    001.891/.892
    BA004