Počet záznamov: 1  

Publikačné stratégie a ich využitie vo vedeckej činnosti

  1. Bocora, Ján Publikačné stratégie a ich využitie vo vedeckej činnosti / Ján Bocora. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Cieľom každého vedeckého pracovníka je prezentovať výsledky svojej práce v renomovaných odborných vedeckých časopisoch doma a v zahraničí. Články však musia spĺnať prísne kritéria, ktoré sa týkajú nielen kvality spracovania danej problematiky, ale aj rozsahu práce, štylistickej a formálnej úpravy. Rozhodujúcim faktorom je aj správny výber relevantného časopisu na publikovanie. V praxi často dochádza k tomu, že príspevky autorov sú odmietnuté napriek ich vysokej kvalite a originalite, pretože téma práce sa nezhoduje s odborným zameraním periodika, ktoré si autor vybral. Tento problém, ako aj mnohé iné, je možné účinne riešiť pomocou individuálnej publikačnej stratégie, ktorá identifikuje kvantitatívne ako aj kvalitatívne faktory na úspešné publikovanie vedeckých prác.

    In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. -- Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2012. -- ISSN 1336-1562. -- Roč. 10, č. 3 (2012), s. 140-151

    I. Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. -- Roč. 10, č. 3 (2012), s. 140-151

    001.891/.892
    BA004