Počet záznamov: 1  

Pilotný experiment: negatívna reciprocita a averzia voči riziku

  1. Petkov, Martin Pilotný experiment: negatívna reciprocita a averzia voči riziku = Pilot experiment: negative reciprocity and risk aversion / Martin Petkov. -- Grafy, tab. sch. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Pilotný experiment, ktorého dizajn sa snaží nájsť súvislosť medzi negatívnou reciprocitou a averziou voči riziku. Pilotný experiment využíva modifikovanú ultimátnu hru pre vytvorenie prostredia, kde sa nachádza negatívna reciprocita a metódu na meranie averzie voči riziku od autorov Holt a Laury. Vyhodnotenie pilotného experimentu a odporúčania pre zmeny v dizajne samotného experimentu.

    In Financie a riziko : recenzovaný zborník príspevkov zo XIV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry financií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá sa konala 26. novembra 2012 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou podpredsedu vlády a ministra financií SR Petra Kažimíra. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. -- CD-ROM [550 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3515-1. -- S. [1-10]

    I. Financie a riziko : recenzovaný zborník príspevkov zo XIV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry financií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá sa konala 26. novembra 2012 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou podpredsedu vlády a ministra financií SR Petra Kažimíra. -- S. [1-10]

    001.891/.892
    BA004
Počet záznamov: 1