Počet záznamov: 1  

Porovnanie výdavkov na vedu, výskum a vývoj v podmienkach Slovenskej a Českej republiky

  1. Vongrej, Marián Porovnanie výdavkov na vedu, výskum a vývoj v podmienkach Slovenskej a Českej republiky = The Comparison of expenditures of science, research and development in the case of Slovak republic and Czech republic / Marián Vongrej. -- Grafy, tab. -- ITMS 26240120032 - APVV 0053-11 - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Úroveň vedy a výskumu v Slovenskej republike v porovnaní s Českou republikou. Súčasný stav, rozdiely a podmienky investovania do vedy, výskumu a vývoja medzi porovnávanými krajinami.

    In Vybudovanie laboratória makroekonomických analýz a prognóz : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého a odborného workshopu v rámci riešeného projektu OPVaV : vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí : Bratislava 14. február 2013. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. -- CD-ROM [160 s., 6,14 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3581-6. -- S. [1-5] CD-ROM

    I. Vybudovanie laboratória makroekonomických analýz a prognóz : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého a odborného workshopu v rámci riešeného projektu OPVaV : vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí : Bratislava 14. február 2013. -- S. [1-5] CD-ROM

    001.891/.892
    BA004