Počet záznamov: 1  

Logicko-historický a komparatívno-dynamický prístup k teórii konkurencie a protimonopolnej politiky

  1. Tokárová, Mária Logicko-historický a komparatívno-dynamický prístup k teórii konkurencie a protimonopolnej politiky / Mária Tokárová. -- Tab. -- VEGA 1/0103/12 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Príspevok bol spracovaný v rámci VEGA 1/0103/12 Trh práce vo väzbe na ekonomický rast v kontexte spoločensko-ekonomických zmien - Bariéry vstupu a výstupu ako základný determinant dynamiky oligopolu. Neokonzervatívna renesancia 60.-80. rokov 20. storočia - koncepcia minimálneho štátu, teória verejnej voľby a obnova dôvery v samoreguláciu trhového mechanizmu.

    In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2013. -- ISSN 1336-1732. -- Roč. 6, č. 1 (Marec 2013), s. 116-129

    I. Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Roč. 6, č. 1 (Marec 2013), s. 116-129

    339.137
    BA004