Počet záznamov: 1  

Základné všeobecné východiská, príčiny a problémy fenoménu kríza

  1. Tokárová, Mária Základné všeobecné východiská, príčiny a problémy fenoménu kríza = General framework, causes and problems related ro the phenomenon of crisis / Mária Tokárová. -- VEGA č. 1/01/103/12 - Popis urobený: 18.4.2013 - Názov z titulnej obrazovky - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Všeobecná charakteristika krízy ako takej, uvedenie typológie kríz a pohľad na najvýznamnejšie krízy vo svete. Vznik krízy ako reálne sa vyskytujúceho javu, ktorý negatívne ovplyvňuje vývoj ľudstva.

    In Sociálno-ekonomický obzor : recenzovaný odborný on-line časopis. -- Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. -- ISSN 1339-2387. -- Roč. 1, č. 1 (marec 2013), s. 37-45 online

    I. Sociálno-ekonomický obzor : recenzovaný odborný on-line časopis. -- Roč. 1, č. 1 (marec 2013), s. 37-45 online

    330.33
    BA004