Počet záznamov: 1  

Ako stanoviť reálnu hodnotu podľa IAS/IFRS?

  1. Petrjánošová, Božena Ako stanoviť reálnu hodnotu podľa IAS/IFRS? : IFRS 13 - oceňovanie reálnou hodnotou / Božena Petrjánošová. -- Bibliogr. odkazy - Pre verný a pravdivý obraz účtovníctva je nevyhnutným predpokladom čo najobjektívnejšie ohodnocovanie vykazovaných hodnôt. Klasické ohodnocovanie v historických obstarávacích nákladoch bolo doplnené ďalšími spôsobmi ohodnocovania, pričom sa ukázala potreba vykazovania v reálnych hodnotách.

    In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. -- Bratislava : SÚVAHA, 2013. -- ISSN 1335-2024. -- Roč. 21, č. 4 (2013), s. 2-9

    I. Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. -- Roč. 21, č. 4 (2013), s. 2-9

    657.3
    BA004