Počet záznamov: 1  

Návrh novej výskumnej, vývojovej a inovačnej stratégie pre inteligentnú špecializáciu na Slovensku

 1. Kováčová, Jaroslava Návrh novej výskumnej, vývojovej a inovačnej stratégie pre inteligentnú špecializáciu na Slovensku = Proposal of a new research, development and innovation strategy for smart specialization in Slovakia / Jaroslava Kováčová, Gábor Szüdi. -- Obr. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Pripravovaný vládny materiál Stratégia výskumu, vývoja a inovácií v SR do roku 2020. Opatrenia na podporu tvorby a využívania nových poznatkov vo výskume, vývoji a inováciách, ktorých realizácia bude postupne zvyšovať konkurencieschopnosť Slovenska v medzinárodnom meradle. Princíp partnerstva. Financovanie výskumu a vývoja.

  In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 16. a 17. mája 2013, Veľký Meder. -- Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2013. -- CD-ROM [735 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3637-0. -- S. 249-258

  I. Szüdi, Gábor
  II. Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 16. a 17. mája 2013, Veľký Meder. -- S. 249-258

  001.891/.892
  BA004
Počet záznamov: 1