Počet záznamov: 1  

Veda a ľudský kapitál v znalostnej ekonomike

  1. Zajac, Štefan Veda a ľudský kapitál v znalostnej ekonomike = Science and human capital in the knowledge-based economy / Štefan Zajac. -- Grafy, tab. -- VEGA 1/0340/11 - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Transformácia vedy a tvorby poznatkov. Tvorba poznatkov v slovenskej ekonomike. Intenzita výskumu a vývoja (ako podiel výdavkov na výskum a vývoj na HDP v percentách) v roku 2011 vo vybraných európskych krajinách. Výdavky na V+V celkom a podľa vednej oblasti. Výdavky na V+V v spracovateľskom priemysle. Šírenie poznatkov v slovenskej ekonomike. Dlhodobý rast vo vedeckej výchove zlepšil štruktúru ľudských zdrojov v našej ekonomike. Transfer poznatkov v slovenskej ekonomike.

    In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 16. a 17. mája 2013, Veľký Meder. -- Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2013. -- CD-ROM [735 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3637-0. -- S. 701-711

    I. Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 16. a 17. mája 2013, Veľký Meder. -- S. 701-711

    001.891/.892
    BA004