Počet záznamov: 1  

Súčasný stav a tendencie vo vývoji svetového hospodárstva

  1. Ondrejková, Zuzana Súčasný stav a tendencie vo vývoji svetového hospodárstva : bakalárska práca / Zuzana Ondrejková ; školiteľ: Mária Tokárová. -- Bratislava, 2013. -- 53 s.

    I. Tokárová, Mária
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra hospodárskej politiky ((Bratislava, Slovensko))
    BA004