Počet záznamov: 1  

Effect of trade on TFP growth of V4 countries

  1. Puškárová, Paula Effect of trade on TFP growth of V4 countries / Paula Puškárová. -- Grafy, tab. -- Projekt mladých výskumníkov No. I-13-116-00 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Vplyv medzinárodného obchodu na rast súhrnnej produktivity výrobných faktorov v krajinách V4.

    In Policies to encourage R&D investment : proceedings of the scientific conference : 16th may 2013, Senec, the Slovak Republic. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. -- CD-ROM [115 s., 5,75 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3654-7. -- S. 100-113, CD-ROM

    I. Policies to encourage R&D investment : proceedings of the scientific conference : 16th may 2013, Senec, the Slovak Republic. -- S. 100-113, CD-ROM

    001.891/.892
    BA004