Počet záznamov: 1  

R&D effectiveness in V4 countries: new evidence on leading and lagging V4 regions

  1. Puškárová, Paula R&D effectiveness in V4 countries: new evidence on leading and lagging V4 regions / Paula Puškárová. -- Grafy, vzorce. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Efektívnosť výskumu a vývoja v krajinách V4. Informácie o vedení a zaostávaní v regiónoch V4.

    In Contemporary issues of world economics and politics : conference proceedings 13th international scientific conference : Smolenice Castle, December 5-7. 2012. -- Bratislava : EKONÓM, 2012. -- [148 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3560-1. -- S. 140-148

    I. Contemporary issues of world economics and politics : conference proceedings 13th international scientific conference : Smolenice Castle, December 5-7. 2012. -- S. 140-148

    001.891/.892
    BA004
Počet záznamov: 1