Počet záznamov: 1  

Koncepčný rámec pre finančné výkazníctvo subjektov verejného sektora – Fáza jedna

  1. Krišková, Zuzana Koncepčný rámec pre finančné výkazníctvo subjektov verejného sektora – Fáza jedna / Zuzana Krišková. -- Rada pre medzinárodné ­účtovné štandardy pre verejný sektor – IPSASB (International Public Sector Accounting Standards Board) vyvíja projekt Koncepčného rá­mca pre finančné výkazníctvo subjektov verejného sektora od roku 2006. Projekt je vyvíjaný v štyroch fázach, ktoré postupne spracovávajú jednotlivé zložky Koncepčného rámca IPSASB. Prvá fáza bola finalizovaná v januári 2013 vydaním prvých štyroch kapitol.

    In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : IURA EDITION, 2013. -- ISSN 1337-0197. -- Roč. 8, č. 10 (2013), s. 3-8

    I. Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Roč. 8, č. 10 (2013), s. 3-8

    657.3
    BA004
Počet záznamov: 1