Počet záznamov: 1  

Miesto výskumnej činnosti v malých a stredných podnikoch na Slovensku

  1. Strážovská, Helena Miesto výskumnej činnosti v malých a stredných podnikoch na Slovensku / Helena Strážovská. -- Grafy, tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Veda a výskum v malých a stredných podnikoch v SR nemá dlhodobú tradíciu. Príčiny. Analýza výskumnej činnosti v malých a stredných podnikoch na vzorke približne 600 podnikov. Výsledky analýzy.

    In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave : cestovný ruch - všeobecná ekonomika - obchod - služby - podnikanie - regionálny rozvoj. -- Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2013. -- ISSN 1337-9313. -- Roč. 5, č. 2 (2013), s. 34-43

    I. Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave cestovný ruch - všeobecná ekonomika - obchod - služby - podnikanie - regionálny rozvoj. -- Roč. 5, č. 2 (2013), s. 34-43

    001.891/.892
    BA004