Počet záznamov: 1  

Horizont 2020 – 8. rámcový program na podporu excelentného výskumu, vývoja a inovácií na európskej úrovni

  1. Vidová, Jarmila Horizont 2020 – 8. rámcový program na podporu excelentného výskumu, vývoja a inovácií na európskej úrovni = Horizon 2020 - 8 framework program in support excellent research, development and innovation at Ruropean level / Jarmila Vidová. -- Grafz, tab. -- VEGA 1/0421/11 - VEGA 1/0570/11 - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - V príspevku sa autorka venuje novému programu na podporu vedy – Horizontu 2020 (8. rámcovému programu). Horizont 2020 - význam a ciele, štruktúra a finančné krytie. Výška investícií do vedy a výskumu v EÚ. Vývoj výdavkov na vedu a výskum (2000-2011). Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) a podpora inovácií.

    In Ekonomická teória a ekonomická realita : zborník príspevkov 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : konferencia sa uskutočnila pri príležitosti 60. výročia založenia NHF EU v Bratislave : 8. november 2013 Bratislava. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. -- CD-ROM [700 s., 37 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3712-4. -- [7 s.] [CD-ROM]

    I. Ekonomická teória a ekonomická realita : zborník príspevkov 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : konferencia sa uskutočnila pri príležitosti 60. výročia založenia NHF EU v Bratislave : 8. november 2013 Bratislava. -- [7 s.] [CD-ROM]

    001.891/.892
    BA004
Počet záznamov: 1