Počet záznamov: 1  

Diagnostika nástrojov zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikov

  1. Matušovič, Martin Diagnostika nástrojov zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikov = Diagnosis instrument for increasing the innovative performance / Martin Matušovič. -- Grafy, obr., tab. -- VEGA 1/1174/12 (50 percent) - VEGA 1/0980/12 (50 percent) - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Slovensko stále zaostáva v intenzite inovačných aktivít na úrovni podnikov, vo výdavkoch na projekty výskumu, vývoja a inovácií, ktorých realizačné výstupy končia v praxi, v technologickom transfere, vo využívaní kooperačného potenciálu, v patentovej aktivite, v spolupráci výskumných inštitúcií s priemyslom, vo využití rizikového kapitálu, ale aj v rade aspektov podmieňujúcich efektívne využívanie ľudských zdrojov. Problémom je tiež pretrvávajúca slabá úroveň spolupráce vedecko-výskumného, školského a hospodárskeho potenciálu na rozvoji a raste konkurenčnej schopnosti.

    In Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza III. : zborník vedeckých prác. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. -- CD-ROM [281 s., 14,05 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3555-7. -- S. 250-257 [CD-ROM]

    I. Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza III. : zborník vedeckých prác. -- S. 250-257 [CD-ROM]

    001.891/.892
    BA004