Počet záznamov: 1  

Operačný program Výskum a inovácie pre obdobie 2014 až 2020 schválený!

  1. Herčko, Jozef Operačný program Výskum a inovácie pre obdobie 2014 až 2020 schválený! / Jozef Herčko. -- Sch., tab. -- Kľúčový implementačný nástroj pre výskum a inovácie Slovenskej republiky. Schválenie tohto operačného programu, ktorý vláda SR schválila na svojom zasadnutí dňa 14.5.2014, znamená pre SR možnosť čerpania prostriedkov z tohto operačného programu.

    In ProIN : produktivita a inovácie : časopis pre stredný a vrcholový manažment priemyselných podnikov. -- Žilina : CEIT, 2014. -- ISSN 1339-2271. -- Roč. 15, č. 4 (2014), s. 44-47

    I. ProIN : produktivita a inovácie časopis pre stredný a vrcholový manažment priemyselných podnikov. -- Roč. 15, č. 4 (2014), s. 44-47

    001.891/.892
    BA004