Počet záznamov: 1  

Reflections on methods of promoting research at a higher education institution in Slovakia

  1. Breveníková, Daniela Reflections on methods of promoting research at a higher education institution in Slovakia / Daniela Breveníková. -- Popis urobený: 4.5.2015 - Res. angl., maď. Bibliogr. odkazy - Čo je výskum a aký by mal byť. Vedecká a výskumná činnosť na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Noc výskumníkov. Národný týždeň vedy a techniky.

    In A tudomány és gyakorlat találkozása : Kautz Gyula Emlékkonferencia, 2014 június 17, Győr Ablonczyné Mihályka, Lívia. -- Győr : Széchenyi István Egyetem, 2014. -- [400 s.]. -- ISBN ISBN 978-615-5391-33-0. -- S. 1-6 online

    I. A tudomány és gyakorlat találkozása : Kautz Gyula Emlékkonferencia, 2014 június 17, Győr. -- S. 1-6 online

    001.891/.892
    BA004
Počet záznamov: 1