Počet záznamov: 1  

Príprava a realizácia empirického výskumu v oblasti spoločenských vied

  1. Ondrejková, Anna Príprava a realizácia empirického výskumu v oblasti spoločenských vied / Anna Ondrejková. -- Obr. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Charakteristika empirického výskumu v oblasti spoločenských vied. Kvalitatívny a kvantitatívny empirický výskum. Príprava výskumu a jeho vzťah k objektívnej realite. Hypotézy vo výskume. Realizácia empirického výskumu.

    In Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov [z 9.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 22. apríl 2015 Rakovská, Eva. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. -- CD-ROM [210 s., 7,82 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-4076-6. -- [S. 1-8] CD-ROM

    I. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov [z 9.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 22. apríl 2015. -- [S. 1-8] CD-ROM

    001.891/.892
    BA004
Počet záznamov: 1