Počet záznamov: 1  

Výskum a vývoj - cieľ stratégie Európa 2020

 1. Duľová Spišáková, Emília Výskum a vývoj - cieľ stratégie Európa 2020 = Research and development - the target of the strategy Europe 2020 / Emília Duľová Spišáková, Barbora Gontkovičová. -- Grafy, obr., tab. -- VEGA 1/0506/13 - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Cieľ stratégie Európa 2020 v oblasti výskumu a vývoja. Ten spolu so vzdelávaním prispieva k "inteligentnému rastu" členských krajín EÚ. Stratégia naformulovala cieľ tak, aby sa do roku 2020 zvýšili výdavky na výskum a vývoj v EÚ najmenej na úroveň 3 % HDP. Faktory, ktoré sledovaný ukazovateľ ovplyvňuje a faktory, ktorými je ovplyvňovaný. Dosahovanie, resp. nedosahovanie cieľových hodnôt členskými krajinami, ktoré sú rozdelené na základe geografického kritéria na severné, južné a ostatné krajiny EÚ. V rámci každej skupiny je tiež zhodnotené plnenie čiastkového cieľa v oblasti výskumu a vývoja, podľa ktorého by 2/3 výdavkov na výskumné a vývojové aktivity mali pochádzať zo súkromného podnikového sektora a 1/3 z verejného sektora.

  In QUAERE 2015 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 5 : 25. – 29. května 2015, Hradec Králové, Česká republika. -- Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2015. -- CD-ROM [1582 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-87952-10-8. -- S. 509-517 CD-ROM

  I. Gontkovičová, Barbora
  II. QUAERE 2015 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 5 : 25. – 29. května 2015, Hradec Králové, Česká republika. -- S. 509-517 CD-ROM

  001.891/.892
  BA004
Počet záznamov: 1