Počet záznamov: 1  

Deň inžinierov a technikov Slovenska

  1. Hucko, Pavel Deň inžinierov a technikov Slovenska / Pavel Hucko. -- Bibliogr. odkazy - 17. marec - Deň inžinierov a technikov Slovenska. Členstvo Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností v medzinárodných vedeckotechnických spoločnostiach. Európsky inžinier - euroinžinier - EUR ING. Podmienky na získanie certifikátu EUR ING. Akreditované fakulty univerzít na Slovensku. Etický kódex euroinžiniera.

    In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. -- Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2016. -- ISSN 0322-886X. -- Roč. 59, č. 5-6 (2016), s. 18-19

    I. Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. -- Roč. 59, č. 5-6 (2016), s. 18-19

    001.891/.892
    BA004