Počet záznamov: 1  

Vysvetlenie, porozumenie a interpretácia v spoločenskovednom výskume

  1. Ondrejkovič, Peter Vysvetlenie, porozumenie a interpretácia v spoločenskovednom výskume / Peter Ondrejkovič, Jana Majerčíková. -- Bratislava : VEDA, 2012. -- 137 s. : obr., príl. -- Bibliogr. odkazy. Register. Resumé. -- ISBN 978-80-224-1262-9

    I. Majerčíková, Jana

    001.891/.892
    BA004

Počet záznamov: 1