Počet záznamov: 1  

Evaluation of the efficiency of research and development in EU countries

 1. Halásková, Martina Evaluation of the efficiency of research and development in EU countries / Martina Halásková, Blanka Bazsová. -- Obr. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Hodnotenie efektívnosti výskumu a vývoja v krajinách Európskej únie pomocou korelačnej analýzy a metódy DEA.

  In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. -- Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2016. -- ISSN 1212-415X. -- Roč. 16, č. 4 (2016), s. 32-45

  I. Bazsová, Blanka
  II. Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. -- Roč. 16, č. 4 (2016), s. 32-45

  001.891/.892
  BA004
Počet záznamov: 1