Počet záznamov: 1  

Analýza výdavkov na výskum a vývoj v Slovenskej republike

  1. Darmo, Ľubomír Analýza výdavkov na výskum a vývoj v Slovenskej republike = The Analysis of expenditure on research and development in the Slovak Republic / Ľubomír Darmo. -- VEGA 1/0975/15 - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Porovnanie výdavkov na výskum a vývoj s ostatnými krajinami Európskej únie a podrobne preskúmanie štruktúry výdavkov na výskum a vývoj z rôznych pohľadov v Slovenskej republike.

    In Vedecké state z výskumných projektov NHF 2016 Dziurová, Valéria. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. -- CD-ROM [100 s., 5,29 AH] : grafy, tab.. -- ISBN ISBN 978-80-225-4325-5. -- S. 31-40 CD-ROM

    I. Vedecké state z výskumných projektov NHF 2016. -- S. 31-40 CD-ROM

    001.891/.892
    BA004