Počet záznamov: 1  

Etické kódexy v miestnej samospráve

  1. Briestenský, Ladislav Etické kódexy v miestnej samospráve / Ladislav Briestenský. -- Bibliogr. odkazy - Náčrt základných obrysov problematiky etických štandardov pre miestne samosprávy. Konkrétne námety a inšpirácie k tomu, aby sa kódexy etiky rozšírili aj do iných miestnych samospráv.

    In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. -- ISSN 1337-7523. -- Roč. 10, č. 2 (2017), s. 5-10

    I. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Roč. 10, č. 2 (2017), s. 5-10

    351/354
    BA004