Počet záznamov: 1  

Výskum a vývoj v svetovom hospodárstve

  1. Kunychka, Mykhaylo Výskum a vývoj v svetovom hospodárstve / Mykhaylo Kunychka. -- Tab. -- KEGA 017EU-4/2015 - Res. slov., angl. Bibliogr. odkazy - Základne trendy v oblasti výskumu a vývoja vo svetovom hospodárstve. Podiel jednotlivých regiónov na výdavkoch na výskum a vývoj. Počet výskumných pracovníkov na 1000 obyvateľov, osôb. Migrácia výskumných pracovníkov. Medzinárodná technologická výmena, patentovanie. Vstup rozvojových štátov na globálny trh duševného vlastníctva.

    In Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016 Kadvanová, Katarína. -- Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. -- online [1192 s., 95,67 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-4365-1. -- S. 713-718 online

    I. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016. -- S. 713-718 online

    001.891/.892
    BA004