Počet záznamov: 1  

Centrum voľného času v obci

  1. Konečná Veverková, Ingrid Centrum voľného času v obci / Ingrid Konečná Veverková. -- Realizácia výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ. Financovanie CVČ z rozpočtu obce. Ilustračné príklady

    In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. -- ISSN 1337-7523. -- Roč. 10, č. 3 (2017), s. 2-6

    I. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Roč. 10, č. 3 (2017), s. 2-6

    658.15
    BA004
Počet záznamov: 1