Počet záznamov: 1  

Mediácia a jej výhody v prostredí obcí a obecných úradov

  1. Ficzová, Lucia Mediácia a jej výhody v prostredí obcí a obecných úradov / Lucia Ficzová. -- Pojem mediácia a mediátor. Proces mediácie.

    In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. -- ISSN 1337-7523. -- Roč. 10, č. 3 (2017), s. 6-8

    I. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Roč. 10, č. 3 (2017), s. 6-8

    316.6
    BA004