Počet záznamov: 1  

Obchodná verejná súťaž a využitie elektronických prostriedkov komunikácie

  1. Briestenský, Ladislav Obchodná verejná súťaž a využitie elektronických prostriedkov komunikácie / Ladislav Briestenský. -- Tab. -- Výhody obchodnej verejnej súťaže, právna úprava a využitie elektronických spôsobov komunikácie.

    In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. -- ISSN 1337-7523. -- Roč. 10, č. 6 (2017), s. 2-7

    I. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Roč. 10, č. 6 (2017), s. 2-7
    BA004