Počet záznamov: 1  

Právo na informácie verzus právo na ochranu autorských práv

  1. Mičudová, Tatiana Právo na informácie verzus právo na ochranu autorských práv / Tatiana Mičudová. -- Článok pojednáva o tom, ktoré informácie možno považovať za informácie týkajúce sa ochrany duševného vlastníctva, špeciálne informácie týkajúce sa ochrany autorských práv a rozoberá podmienky obmedzenia práva na informácie v prípadoch práva na autorskú ochranu.

    In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. -- ISSN 1337-7523. -- Roč. 10, č. 7-8 (2017), s. 22-25

    I. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Roč. 10, č. 7-8 (2017), s. 22-25
    BA004