Počet záznamov: 1  

Právny postup obce pri výkone správy daní a poplatkov

  1. Hrtánek, Ladislav Právny postup obce pri výkone správy daní a poplatkov / Ladislav Hrtánek. -- Začatie daňového konania pred obcou-správcom dane. Ilustračné príklady.

    In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. -- ISSN 1337-7523. -- Roč. 10, č. 9 (2017), s. 3-8

    I. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Roč. 10, č. 9 (2017), s. 3-8
    BA004
Počet záznamov: 1