Počet záznamov: 1  

Nariadenie o ochrane osobných údajov a jeho vplyvy na verejnú správu

  1. Mičudová, Tatiana Nariadenie o ochrane osobných údajov a jeho vplyvy na verejnú správu / Tatiana Mičudová. -- Dňa 4. mája 2016 bolo v úradnom vestníku Európskej únie uverejnené nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Nariadenie sa označuje aj ako GDPR (General Data Protection Regulation).

    In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. -- ISSN 1337-7523. -- Roč. 11, č. 1 (2018), s. 2-6

    I. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Roč. 11, č. 1 (2018), s. 2-6
    BA004