Počet záznamov: 1  

Mediácia v samospráve vo všeobecnosti

  1. Kutlík, František Mediácia v samospráve vo všeobecnosti / František Kutlík. -- Bibliogr. odkazy - Vymedzenie pojmu mediácia. Mediácia v samospráve. Mediácia ako nástroj komunikácie s občanom.

    In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. -- ISSN 1337-7523. -- Roč. 11, č. 1 (2018), s. 13-16

    I. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Roč. 11, č. 1 (2018), s. 13-16
    BA004
Počet záznamov: 1