Počet záznamov: 1  

Inštitút zodpovednej osoby podľa nového nariadenia o ochrane údajov

  1. Mičudová, Tatiana Inštitút zodpovednej osoby podľa nového nariadenia o ochrane údajov / Tatiana Mičudová. -- Inštitút zodpovednej osoby podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

    In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. -- ISSN 1337-7523. -- Roč. 11, č. 2 (2018), s. 8-11

    I. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Roč. 11, č. 2 (2018), s. 8-11
    BA004