Počet záznamov: 1  

Výkon verejných právomocí a základné znaky štátnej pomoci

  1. Siminská, Eva Výkon verejných právomocí a základné znaky štátnej pomoci / Eva Siminská. -- Vymedzenie pojmu štátna pomoc. Znaky štátnej pomoci. Znak ovplyvnenia obchodu medzi členskými krajinami.

    In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. -- ISSN 1337-7523. -- Roč. 11, č. 4 (2018), s. 7-11

    I. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Roč. 11, č. 4 (2018), s. 7-11
    BA004