Počet záznamov: 1  

Profitability of Commercial Banks Revisited: New Evidence From Oil and Non-Oil Exporting Countries in the MENA Region

  1. Abdullah, Nermeen Profitability of Commercial Banks Revisited: New Evidence From Oil and Non-Oil Exporting Countries in the MENA Region / Nermeen Abdullah. -- Popis urobený: 9.5.2018 - Determinanty ziskovosti komerčných bánk v krajinách Stredného východu a Severnej Afriky (MENA) , ktoré exportujú a neexportujú ropu na základe údajov 11 krajín v období rokov 2004 - 2014. Použitím dvojstupňového systému GMM a modelov s fixnými efektmi výsledky naznačujú, že úverové riziko je negatívne a veľmi významné, ak sú zo vzorky vynechané nepravidelné vykazujúce banky, a to najmä z krajín, ktoré neexportujú ropu.

    In Investment Management and Financial Innovations. -- Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2017. -- ISSN 1810-4967. -- Vol. 14, no. 3 (2017), p. 62-73

    I. Tan, Yong
    II. Investment Management and Financial Innovations. -- Vol. 14, no. 3 (2017), p. 62-73
    BA004