Počet záznamov: 1  

Priebeh dôkazného konania pred obcou, ktorá je správcom dane

  1. Hrtánek, Ladislav Priebeh dôkazného konania pred obcou, ktorá je správcom dane / Ladislav Hrtánek. -- Činnosťou miest a obcí sú nielen samosprávne úlohy, ale aj správa daní a poplatkov v rámci daňového konania. Právna úprava v zákone č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

    In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. -- ISSN 1337-7523. -- Roč. 11, č. 5 (2018), s. 2-7

    I. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Roč. 11, č. 5 (2018), s. 2-7
    BA004