Počet záznamov: 1  

Práva a povinnosti rozpočtových organizácií v otázkach a odpovediach

  1. Konečná Veverková, Ingrid Práva a povinnosti rozpočtových organizácií v otázkach a odpovediach / Ingrid Konečná Veverková. -- Právne vymedzenie práv a povinností rozpočtovej organizácie podľa zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. Preddavkové organizácie v rozpočtovej organizácii.

    In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. -- ISSN 1337-7523. -- Roč. 11, č. 5 (2018), s. 6-13

    I. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Roč. 11, č. 5 (2018), s. 6-13
    BA004
Počet záznamov: 1