Počet záznamov: 1  

Novela Zákonníka práce v nadväznosti na zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

  1. Dianová, Zuzana Novela Zákonníka práce v nadväznosti na zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme / Zuzana Dianová. -- Od 1.5. 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 63/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

    In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. -- ISSN 1337-7523. -- Roč. 11, č. 5 (2018), s. 19-23

    I. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Roč. 11, č. 5 (2018), s. 19-23
    BA004